Vyhledávání

Kontakt


Mateřská škola, Velichovky
Nová čtvrť 118
552 11 Velichovky
IČO. 750 168 77

+420 491 880 187

ms.velichovky@cmail.cz

Povinná předškolní docházka od 1.9.17

01.09.2017 12:40

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné (platí i pro děti s odkladem školní docházky). Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 hod. do 12.00 hod.. Tato povinnost není dána v době školních prázdnin. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni předem oznámit nepřítomnost dítěte. Není-li předem známá, omluvit dítě telefonicky nebo osobně. Nejpozději do tří dnů doložit nepřítomnost dítěte. Pro tento účel je vystaven omluvný list