Vyhledávání

Kontakt


Mateřská škola, Velichovky
Nová čtvrť 118
552 11 Velichovky
IČO. 750 168 77

+420 491 880 187

ms.velichovky@cmail.cz

Provoz MŠ: 6.30 hod. – 16.00 hod.   

Zaměstnanci mateřské školy:

ředitelka školy: Monika Jirková
učitelka  I. třída: Martina Nymsová Bc.
učitelka  II. třída: Simona Hlavatá
vedoucí školní jídelny: Jaroslava Kašparová
kuchařky: Ivana Filipová
Lenka Tomášková

   

    Filosofií a zároveň dlouhodobým záměrem školy je dojít k tomu, aby dítě, které od nás odchází bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů. Aby mohlo prožít plnohodnotný, smysluplný  a zdravý život založený na demokratických principech. Chceme umožňovat dětem vyrůstat v samostatné, sebevědomé a přesto ohleduplné lidi. Vycházíme z hlavních myšlenek projektu Mateřská škola na cestě ke zdraví. Jsme školou, která podporuje zdravý životní styl. Snažíme se o pohodovou atmosféru v MŠ, která je provázena důvěrou, bezpečím, přátelstvím a spoluprací školy s rodinou. Na vytváření podmínek, které vyplývají ze záměru školy, se podílejí všichni zaměstnanci.

    Při výchovně vzdělávací práci upřednostňujeme způsob učení, kdy se dítě předškolního věku učí samo hrou, vlastním prožitkem, experimentováním a spontánní činností. Zkušenost získává především tím, že něco dělá, a že to, co dělá, prožívá.